Neem contact op

Wat is WBDBO?

Wbdbo

De term WBDBO staat voor: Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag.

In de prestatie-eisen in het Bouwbesluit wordt ook bepaald dat de scheidingsconstructies van een brandcompartiment moeten voldoen aan een WBDBO-eis. WBDBO staat voor Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag. De WBDBO-eis is een prestatie die geleverd moet worden wanneer wordt uitgegaan van een standaardbrand. Gedurende een gestelde tijdsduur moet de bouwkundige scheidingsconstructie in staat zijn om een brand binnen de eigen grenzen te houden. Een brand mag niet overslaan naar een andere ruimte via de buitenlucht of doorslaan naar een andere ruimte in het pand.

Voor nieuwbouwsituaties is de basiseis die wordt opgelegd, een WBDBO van 60 minuten. Het Bouwbesluit geeft voor een aantal minder risicovolle situaties de mogelijkheid om af te wijken van deze prestatie-eis, door middel van een ‘reductie’ op deze eis tot 30 minuten.

Spiegelsymetrie

Voor het bepalen van de WBDBO gaat het Bouwbesluit uit van spiegelsymmetrie. Spiegelsymmetrie is de spiegeling van het gebouw ten opzichte van de perceelgrens of, als deze aan een openbare weg, water of groen ligt, ten opzichte van de hartlijn van die weg, dat water of dat groen. Deze projectie staat los van reële bouwmogelijkheden op het terrein naast de perceelgrens.

Brandwacht

Pro Brandbeveiliging, specialist op het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandwerende applicaties. Vertrouwen is goed, controle is beter!

Wbdbo nader uitgelegd.

WBDBO is samengesteld uit drie deelaspecten:

 

Vlamdichtheid:

tijd dat zich geen vlammen aan de niet-blootgestelde zijde van de wand verspreiden (voor scheidingselementen).

Stabiliteit:

tijd dat het element zijn dragende functie behoudt (voor elementen met dragende functie).

Thermische isolatie:

tijd dat de temperatuur aan de niet-blootgestelde zijde niet boven een bepaalde thermische drempel stijgt.

wbdbo

Zijn er afwijkingen op het Bouwbesluit 2012?

WBDBO zoals omschreven in PGS 15 verschilt op een aantal punten van de standaarden van het Bouwbesluit. Onderstaand de belangrijkste aspecten:

 • Brandgedrag:
  Vanwege het afwijkende brandgedrag van gevaarlijke stoffen mag bij de beoordeling van de WBDBO conform de NEN 6069 geen gebruik worden gemaakt van de Criteria I2 (I = thermische isolatie betrokken op temperatuur (voor sommige producten zoals deuren is er onderscheid tussen I1 en I2)) en W (W= thermische isolatie), conform het Bouwbesluit wordt dit wel toegestaan.

 • Niet spiegelen:
  Bij het Bouwbesluit mag je ‘spiegelen’, conform PGS 15 moet de constructie zelf de WBDBO behalen. Dit betekent dat het te allen tijde 60 WBDBO is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, terwijl dit voor het Bouwbesluit vaak niet nodig is. Dit betekent ook dat als op een bouwtekening behorende bij een omgevingsvergunning staat dat het een 60 WBDBO is, dit niet per definitie hoeft te voldoen aan de eis uit de PGS 15.

 • Brandbare materialen:
  Conform Bouwbesluit mag gebruik worden gemaakt van brandbare materialen om aan de WBDBO eis te voldoen. Conform PGS 15 is dit niet toegestaan.

DE BRANDWERENDE APPLICATIE MONTEURS VAN PRO-BRANDBEVEILIGING.

Ervaar het verschil

De gecertificeerde brandwerende applicatie monteurs van Pro Brandbeveiliging zijn goed opgeleid en verstaan hun vak. Ze onderscheiden zich door kennis, expertise en ervaring, maar ook herkenbaar door hun verantwoordelijkheid, betrokkenheid en loyaliteit. Ze hebben meerdere jaren branche en werkervaring.

Een gecertificeerde brandwerende applicatie monteur beschikt over minimaal de diploma’s, certificaten en kwalificaties:

 • Training RSTV (Rook,Stroming,Temperatuur,Vlammen)
 • Diploma VCA-VOL
 • Onderhoudsdeskundige brandwerende applicaties
 • Branche en werkervaring(minimaal 5 jaar )
 • Jaarlijkse herhalings cursus omtrent wet en regelgeving
 • Jaarlijkse herhalings cursus vanuit product leveranciers

Brandwerendheid versus WBDBO

Een wand, deur of vloer moet een bepaalde brandwerendheid hebben. Brandwerendheid en WBDBO zijn niet hetzelfde. WBDBO heeft betrekking op brandcompartimenten. Brandwerendheid gaat over delen van de constructie en betreft de tijd die een constructie (bijvoorbeeld een wand of deur) de brand tegen kan houden.

De brandwerendheid wordt bepaald aan de hand van een brandproef waarbij de constructie voor een oven van tenminste drie bij drie meter wordt geplaatst. Voor een plafond zelfs drie bij vier meter. In de oven wordt de temperatuur volgens een voorgeschreven temperatuurverloop (meestal de ‘standaardbrandkromme’) verhoogd, in een uur tot ongeveer 950 graden C. Tijdens de proef wordt gekeken of de constructie niet bezwijkt, hoe warm de constructie wordt et cetera. De tijdsduur gedurende welke de constructie aan de eisen blijft voldoen, wordt de brandwerendheid genoemd (bijvoorbeeld 30 of 60 minuten).

Er is in Europa gewerkt aan geharmoniseerde beproevingsnormen waarin de beproevingsmethode is omschreven. Via de Nederlandse norm NEN 6069 wordt doorverwezen naar deze Europese normen. Een proef volgens een Europese norm is ook in andere landen geldig. Voor een brandwerendheidsproef zijn in de meeste Europese landen slechts enkele onafhankelijke laboratoria. In Nederland zijn dit er twee (het laboratorium van Peutz en dat van Efectis). Verder hebben diverse fabrikanten ook een eigen oven.

Als een constructie volgens de Europese normen is beproefd kan ook volgens de norm EN 13501-2 een Europese classificatie krijgen. Een zestig minuten brandwerende wand krijgt dan bijvoorbeeld een classificatie EI60.

 
 

INTERESSE?

Wij hebben voor ieder scenario een geschikte oplossing.
Maak gebruik van het onderstaande contact formulier voor meer informatie of een opname.
Wij streven ernaar om uw bericht binnen 4 uur te beantwoorden!

Meteen advies nodig? neem contact op via 06-48262422

  VOORNAAM *
  ACHTERNAAM *
  EMAIL ADRES *
  TELEFOON NUMMER

  ONDERWERP

  WAAR KUNNEN WIJ U BIJ HELPEN?