Neem contact op

Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen – NEN 4001

NEN 4001  is van toepassing op de totstandkoming en de instandhouding van de brandveiligheid in gebouwen inclusief de bijbehorende bedrijfsterreinen en is opgesteld voor allen die bij de brandveiligheid betrokken zijn. De NEN 4001 omschrijft de projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen, met uitzondering van particuliere woningen.

Bij het opstellen van deze norm is het blusvermogen van draagbare blustoestellen volgens NEN-EN 3-7 en NEN-EN 1866 voor verrijdbare blustoestellen als basis gehanteerd. Projectering van brandslanghaspels wordt als zodanig niet in deze norm omschreven, omdat dat voor een aantal typen gebouwen door het Bouwbesluit is aangewezen.

Bij het projecteren van draagbare en verrijdbare blustoestellen houdt deze norm wel rekening met de eventuele aanwezige brandslanghaspels De NEN 4001 norm vervangt geen wettelijke bepalingen op het gebied van brandveiligheidsvoorzieningen bijvoorbeeld opslag gevaarlijke stoffen (PGS 15), vuurwerkbesluit.

In de projecteringsnorm NEN 4001:2006 staan eenduidige richtlijnen voor het bepalen van het aantal, het type en de locaties van blusmiddelen.
Sinds deze norm, is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties, ieder vanuit hun eigen oogpunt, vaak afgaven.

Als brandpreventie bedrijf toets Pro Brandbeveiliging uw (brand)veiligheid  en adviseert u hierin.
Desgewenst kan één van onze projecteringsdeskundigen een volledige projectering volgens de NEN 4001 voor u verzorgen.

Belangrijke aandachtspunten van de NEN 4001 zijn:

 • Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en toegankelijkheid.
 • Per zone wordt een adequate basisbeveiliging bepaald.
 • In deze norm worden erbij specifieke brandrisico’s (serverruimte, lascabine, elektrische schakelkast, opslag brandbare stoffen, etc.) aanvullende brandblusmiddelen aangebracht.
 • Blustoestellen met CO2 worden voortaan als aanvullende beveiliging of bij kleine B-klasse brandrisico’s ingezet.
 • In NEN 4001 staat ook dat de locaties van blusmiddelen duidelijk moet worden gemarkeerd door pictogrammen.
brandblussers

Hier onder staat een tabel die als richtlijn gebruikt kan worden.

nen 4001

Projectering laten uitvoeren?

Maak gebruik van het onderstaande contact formulier voor meer informatie of stel uw vraag.
Wij streven ernaar om uw bericht binnen 4 uur te beantwoorden!

  VOORNAAM *
  ACHTERNAAM *
  EMAIL ADRES *
  TELEFOON NUMMER

  ONDERWERP

  WAAR KUNNEN WIJ U BIJ HELPEN?