Brandveiligheid advies nodig?

Neem contact op

Wat is brandveiligheid?

Brandveiligheid is het te nemen pakket aan maatregelen ter bescherming tegen het uitbreken van brand. Dit kan preventief door preventieve maatregelen te treffen, of reactief door maatregelen te treffen waardoor een ontstane brand snel kan worden geblust.

Preventieve maatregelen kunnen al worden toegepast bij de bouw denk hierbij aan het plaatsen van brandslanghaspels. Een te bouwen bouwwerk dient aan meerdere eisen te voldoen: bouwbesluit, gezondheidsaspecten en brandveiligheid. Op het gebied van brandveiligheid worden eisen gesteld ten aanzien van de te gebruiken materialen, brandbaarheid en rookvorming. Maar ook naar de compartimentering van een bouwwerk, vluchtwegen en vluchtcapaciteit. Tevens worden er eisen gesteld aan branddetectiesystemen. Dat kan volstaan met enkel rookmelders, maar zou ook een brandmeldinstallatie kunnen voorschrijven. Dit is geheel afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw, en de zelfredzaamheid van de gebruikers.

Wat kan Pro-brandbeveiliging voor u betekenen?

Pro Brandbeveiliging is gespecialiseerd in de brandveiligheid. U kunt bij ons terecht voor diverse diensten zoals o.a.: inhuur brandwachten, verkoop blusmiddelen, REOB onderhoud en Projectering volgens de NEN 4001 advies.

De brandwachten en monteurs van Pro Brandbeveiliging komen allen uit de praktijk, ze zijn in dienst of in dienst geweest bij een veiligheidsregio. Door de praktijkkennis zijn zij in staat om uw bedrijf zo veilig mogelijk in te richten.

De beloftes van Pro Brandbeveiliging:

 • Wij leveren onze producten en diensten tegen een lage prijs. Dit heeft niets met de kwaliteit te maken maar we werken online en zonder magazijn daardoor kunnen we onze kosten laag houden. Daar profiteert u weer van!
 • Eén partij die alles kan regelen op het gebied van brandveiligheid
 • Niet vastzitten aan een contract of abonnement
 • Alle medewerkers hebben een jarenlange praktijkervaring in de brandveiligheid
 • Op de hoogte van de geldende regels omtrent wet- en regelgeving
 • Goede, duidelijke en snelle communicatie

Efficiënte werkwijze van Pro-brandbeveilging

Pro Brandveilgheid werkt met een virtuele back-office: we hebben geen eigen magazijn en ICT-systeem. Hierdoor kunnen we tegen variabele kosten werken. Dit komt ten goede aan uw tarief. U kunt ons snel bereiken via email op info@probrandbeveiliging.nl
Een boodschap welke door u wordt achterlaten op onze voicemail wordt binnen vier uren beantwoord.
Uw Pro Brandbeveiliging monteur kunt u rechtstreeks op zijn/haar mobiel telefoonnummer bereiken.

Neem contact op

Onze klanten zijn het met ons eens

“Veiligheid is voor mij erg belangerijk, maar de regelgeving wordt overal zodanig voorgelegd, dat het te ingewikkeld wordt. Met Pro brandbeveiliging is alles nu helder en bespaar ik jaarlijks enorm veel geld, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid”

T.J.A van Maurik • Eigenaar Fruitteelt bedrijf

“Tot het moment dat we zijn overgestapt naar Pro brandbeveiliging had ik nooit gedacht dat we met zo iets simpels zo veel geld konden besparen, het is allemaal erg complex en met zo iets belangerijks als veiligheid wil je natuurlijk geen enkele risico lopen”

H. van Dongen • Eigenaar administratie kantoor

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Wat is brandpreventie?

Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand en het waarborgen van de ontvluchting van personen.

Dat kan op verschillende manier en door het inzetten van de verschillende blusmiddelen en veiligheidsmiddelen. Het is niet alleen van belang dat u thuis op kantoor of in uw bedrijf beschikt over de juiste blusmiddelen / veiligheidsmiddelen. Maar ook dat u en / of uw personeel vertrouwd is met deze producten en wanneer nodig deze op een juiste en adequate manier kan inzetten!

Ook behoren de vluchtweg aanduidingen of ook wel noodverlichting genoemd tot de brandpreventie middelen.

Neem Contact Op

Wij staan voor u klaar!

  VOORNAAM *
  ACHTERNAAM *
  EMAIL ADRES *
  TELEFOON NUMMER

  ONDERWERP

  WAAR KUNNEN WIJ U BIJ HELPEN?