NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’ geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. De noodzaak en de omvang van de brandmeldinstallatie en de uitvoering van de alarmorganisatie worden in deze norm niet bepaald.

Voor de meeste gebruiksfuncties is de vereiste minimumomvang van de brandmeldinstallatie vastgelegd in het Bouwbesluit en andere regelgeving van de overheid, zoals de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15). De gebruiker zelf en/of brandverzekeraars kunnen daarnaast ook eisen hebben. Tevens worden brandmeldinstallaties vereist voor bijvoorbeeld het aansturen van een rook- en warmte-afvoerinstallatie, een overdrukinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Gedeeltelijke herziening

NEN 2535:2017 vervangt NEN 2535:2009+C1:2010 en NEN 2535:2009/C1:2010. De geconsolideerde versie NEN 2535+C1:2010 is met het uitbrengen van NEN 2535:2017 gedeeltelijk herzien. De normcommissie werkt daarnaast aan een volledige herziening van NEN 2535 welke naar verwachting over enkele jaren zal worden gepublic

Aanpassingen

NEN 2535:2017 is naar aanleiding van ervaringen in het gebruik op diverse plaatsen aangepast en/of gecorrigeerd. De norm is tevens uitgebreid met de informatieve bijlage J ‘Digitaal geografisch brandweerpaneel’.